Instalacja grzewcza

Budując dom inwestor powinien na jak najwcześniejszym etapie podjąć decyzję, co do rodzaju instalacji grzewczej jak ma być zastosowana w budynku. Dla większości oczywistym wyborem jest ogrzewanie centralne, w którym ciepło z pomocą wody przekazywane jest z pieca systemem rur do grzejników, które ogrzewają mieszkanie. Jak wiadomo istnieje wiele różnych rodzajów pieców. Na rynku można spotkać piece dolnego i górnego spalania oraz piece hybrydowe. Dostępna jest cała gama produktów na różnego typu paliwa opałowe. Jednym z dostępnych rozwiązań jest także kupno kominka z płaszczem wody, który może ogrzewać wodę w mieszkaniu. Jak widać wybór w zakresie instalacji grzewczej jest dość duży, dlatego dobrze jest podjąć decyzję w tej kwestii jak najwcześniej.

Jest to o tyle istotne, że w projekcie budynku konieczne jest uwzględnienie kotłowni, czyli pomieszczenia, w którym przechowywany będzie piec oraz opał. Warto w tym miejscu wspomnieć, że są także produkty takie jak piece jotulpiece jotul, który producent zadbał nie tylko o sprawność kotła, ale także o jego wygląd, dzięki temu mogą one zostać ustawione nawet w reprezentacyjnych pomieszczeniach. Kocił grzewczy to serce całej instalacji, od niego w dużej mierze zależy jej sprawność, dlatego warto wybrać urządzenie dobrej jakości.

fot: https://kominkiznorwegii.com/sklep/jotul/kominki/jotul-fs-165-kopia/

Podczas projektowania instalacji grzewczej brane są pod uwagę takie czynniki jak rodzaj kotła, rozmieszczenie rur i przewodów doprowadzających wodę, wielkość i przeznaczenie pomieszczeń, rodzaj wentylacji oraz dostęp do komina odprowadzającego spaliny. Liczy się także izolacja budynku. Wszystkie te czynniki mają wpływ na ostateczny kształt instalacji grzewczej oraz na jej wydajność. Stąd też wykonanie jej projektu najlepiej zlecić doświadczonemu specjaliście. Sprawność instalacji zależeć będzie w dużej mierze od projektu oraz prawidłowego jej wykonania. Wszystkie te czynniki mają, bowiem ostatecznie wpływ na ogrzewanie domu.

Im lepiej wykonana instalacja grzewcza, tym mniejsze koszty ogrzewania budynku i tym mniejsza emisja szkodliwych spalin. To ważne elementy zarówno dla naszego portfela, jak i dla środowiska. Podczas projektowania instalacji grzewczej konieczne jest stosowanie przepisów prawa budowlanego, należy też pamiętać, że w niektórych rejonach Polski zwłaszcza w dużych miastach oraz ich pobliżu istnieje zakaz opalania budynków węglem czy drewnem. Takie lokalne przepisy także należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji grzewczej w budynku, aby uniknąć wysokich mandatów.